REGELS EN STRATEGIE VOOR FLOPPOKER

Om van eenpokerspeleensneleneenvoudigtafelspeltemaken met een door eenspelerondersteunde pot met geld, past Flop Poker de standaardpokerregels toe. Bovendien, alseenspelereengoede hand heeft, zal het huis bijdragenaaneenaanzienlijkeprijs. In Texas Hold’em is de flop nietverschrikkelijk, want het zijn de eerstedriekaarten die de dealer aan de spelerslaatzien. Pokervariantenzoals 7-Card Stud en 5-Card Draw hebbenniet de uniekeeigenschappen van Texas Hold’emomdatelkespelerslechts twee kaartenkrijgten de dealer in totaalvijfgemeenschappelijkekaartenuitdeelt. Flop Poker van National staat Games heefteen flop als het belangrijksteonderdeel van het spel. Naastcasino’s in Atlantic City, Biloxi en Missouri. Er zijngeen jokers of jokers in ditspel, dateenenkelkaartspel van 52 kaartengebruikt. De dealer is verantwoordelijkvoor de kaartenen de uitbetalingen in eenconventioneelhuisspel, maar spelersstrijden om een ​​door de spelergebankte pot met geld, wat eennieuw idee is buiten de pokerroom.

SPEELKAARTEN OP DE FLUSH

Elke spelerplaatsteen Ante-inzeteneen Pot-inzet op de middelstekaart van de tafel om het spelte laten beginnen. Tafellimietenschrijvenvoordat de Ante-inzet elk bedragkanzijn, terwijl de Pot-inzetminimaal het tafelminimummoetzijn. Nadat alle kaartenzijngedeeld, krijgtelkespelerdriekaarten die met de afbeeldingnaarbenedenwordenverkocht. Als je een Flop-inzetgaatdoen, moet je weten wat anderespelershebben, duslaat je kaartennietaaniemandanderszien.

DE REGELS VAN POKER

Als ze het nietleukvinden wat ze zien, hebben ze twee opties: foldenenhun Ante-inzetverliezen, of hun hand verhogenenhetzelfdebedraginzetten op de flop als op hun Ante-inzet. Het is mogelijk om de pot tewinnen, zelfsals je fold en je Ante-inzetverliest.

HET IS EEN FLOP

De flop is nu gedeeld: driekaartenworden open gedeeldzodatiedereen het kanzien. Aan de anderekantvereist Traditional Hold’emdatspelers alle driehunkaartengebruiken met twee van de flop-kaarten. Het schrijven is voorbijendus is er geenweddenschapmeer. Volgens de uitbetalingstabelzalelkespeler met een Ante-inzeteneen Flop-inzetwinnen met eenpaarboeren. Het huis wintaltijd met eenpaarboeren of minder.

HET IS HET BESTE ACTIEPLAN.

Flop Poker heeftnietveelstrategieën. In veelopzichten is het ideaalvoordiegenen die van poker houden, maar geenmaanden van huntijdwillenbestedenaan het bestuderen van hoe teverbeteren. Omdat je zoweltegen het huis alstegen de anderespelersspeelt (op je Ante- en Flop-inzetten), is het voordeel van het huis wankel. Omdat er meerdeelnemerszijn, nemen je kansen om de pot tewinnenaf, maar het prijzengeld is groterals je wint. De Pot-weddenschapheeftgeenhuisvoordeelengeenspelersvoordeel. Raise met een hand van driekaarten die eenboer of hogerheeftals je de Ante-inzet wilt winnen. Speel de raise-inzetals je paren, drieën tot een flush of straights hebt.

categorie :

Casino

Deel dit :

Recent nieuws

Laten we met ons meedoen

Categorieën